Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB110P03 Antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/3 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 55 / 129 (43 %) Učebna: B2 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá11x20 %
dobrá21x38.2 %
průměrná22x40 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x1.8 %
průměr 2.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano15x27.3 %
spíše ano24x43.6 %
spíše ne12x21.8 %
rozhodně ne2x3.6 %
nemohu posoudit2x3.6 %
průměr 2.02
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano35x63.6 %
spíše ano16x29.1 %
spíše ne4x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano11x20 %
spíše ano19x34.5 %
spíše ne15x27.3 %
rozhodně ne9x16.4 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 2.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x5.5 %
spíše ano25x45.5 %
spíše ne15x27.3 %
rozhodně ne4x7.3 %
nemohu posoudit8x14.5 %
průměr 2.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké4x7.3 %
přiměrěné36x65.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit15x27.3 %
průměr 1.9

Vyučující

Sládek Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano11x20 %
spíše ano31x56.4 %
spíše ne12x21.8 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Sládek Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano29x52.7 %
spíše ano20x36.4 %
spíše ne3x5.5 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit2x3.6 %
průměr 1.55
Sládek Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x3.6 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit52x94.5 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x10.9 %
spíše ano20x36.4 %
spíše ne25x45.5 %
rozhodně ne3x5.5 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 2.46
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano54x98.2 %
spíše ano1x1.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.02
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano25x45.5 %
spíše ano21x38.2 %
spíše ne8x14.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.69

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x10.9 %
žena49x89.1 %
průměr 1.89
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.54x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé54x98.2 %
opakovaně1x1.8 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%46x83.6 %
75 – 50%7x12.7 %
50 – 25%1x1.8 %
méně než 25%1x1.8 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré3x5.5 %
nadprůměrné11x20 %
průměrné40x72.7 %
podprůměrné1x1.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký28x50.9 %
průměrný25x45.5 %
nízký2x3.6 %
průměr 1.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký14x25.5 %
průměrný36x65.5 %
nízký5x9.1 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět