Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC230P35 Analytická chemie I (kata)

Katedra analytické chemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/0 Z; 4 kr.
Respondentů: 16 / 42 (38 %) Učebna: CH2 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá3x18.8 %
dobrá13x81.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.81
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.27
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x6.3 %
přiměrěné14x87.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.93

Vyučující

Coufal Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Bosáková Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Sobotníková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano4x25 %
spíše ne6x37.5 %
rozhodně ne3x18.8 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 2.79
Coufal Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Bosáková Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Sobotníková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 2.07
Coufal Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x87.5 %
průměr 1.5
Bosáková Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x87.5 %
průměr 1.5
Sobotníková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x87.5 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano4x25 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž4x25 %
žena12x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.15x93.8 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x6.3 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%4x25 %
75 – 50%10x62.5 %
50 – 25%2x12.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.88
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x12.5 %
nadprůměrné1x6.3 %
průměrné13x81.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký7x43.8 %
průměrný8x50 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký5x31.3 %
průměrný10x62.5 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět