Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P71 Životní prostředí České republiky

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 26 / 26 (100 %) Učebna: PR Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá16x61.5 %
dobrá10x38.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 1.24
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné25x96.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2

Vyučující

Treml V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Treml V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Treml V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x38.5 %
průměr 1.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano26x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž17x65.4 %
žena9x34.6 %
průměr 1.35
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.3x11.5 %
Nmgr.23x88.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.88
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%25x96.2 %
75 – 50%1x3.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x11.5 %
nadprůměrné10x38.5 %
průměrné13x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.38
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký13x50 %
průměrný13x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký8x30.8 %
průměrný18x69.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět