Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P75 Základy virologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 113 / 320 (35 %) Učebna: B3 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá83x73.5 %
dobrá25x22.1 %
průměrná5x4.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano65x58 %
spíše ano37x33 %
spíše ne8x7.1 %
rozhodně ne1x0.9 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano65x58 %
spíše ano30x26.8 %
spíše ne14x12.5 %
rozhodně ne1x0.9 %
nemohu posoudit2x1.8 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano70x62.5 %
spíše ano21x18.8 %
spíše ne3x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x16.1 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano52x46.4 %
spíše ano33x29.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x24.1 %
průměr 1.39
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké13x11.6 %
přiměrěné80x71.4 %
nízké1x0.9 %
nemohu posoudit18x16.1 %
průměr 1.87

Vyučující

Drda Morávková A. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano86x76.1 %
spíše ano24x21.2 %
spíše ne3x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Drda Morávková A. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano98x86.7 %
spíše ano11x9.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x3.5 %
průměr 1.1
Drda Morávková A. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano21x18.9 %
spíše ano7x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit83x74.8 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano86x77.5 %
spíše ano22x19.8 %
spíše ne2x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano51x45.5 %
spíše ano36x32.1 %
spíše ne19x17 %
rozhodně ne2x1.8 %
nemohu posoudit4x3.6 %
průměr 1.74
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano88x78.6 %
spíše ano18x16.1 %
spíše ne1x0.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x4.5 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž25x22.1 %
žena88x77.9 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.107x95.5 %
Nmgr.5x4.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé110x97.3 %
opakovaně3x2.7 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%70x61.9 %
75 – 50%25x22.1 %
50 – 25%15x13.3 %
méně než 25%3x2.7 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré6x5.3 %
nadprůměrné29x25.7 %
průměrné74x65.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné4x3.5 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký81x73 %
průměrný29x26.1 %
nízký1x0.9 %
průměr 1.28
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký55x49.1 %
průměrný53x47.3 %
nízký4x3.6 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět