Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P71 Základy molekulární biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 32 / 219 (15 %) Učebna: VG Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá6x18.8 %
dobrá11x34.4 %
průměrná13x40.6 %
špatná2x6.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.34
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano15x46.9 %
spíše ano11x34.4 %
spíše ne5x15.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano24x75 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano16x50 %
spíše ano13x40.6 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x12.5 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne12x37.5 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit5x15.6 %
průměr 2.37
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké20x62.5 %
přiměrěné9x28.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.31

Vyučující

Pospíšek M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano6x18.8 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne14x43.8 %
rozhodně ne2x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Pospíšek M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano19x59.4 %
spíše ano9x28.1 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.43
Pospíšek M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x15.6 %
spíše ano3x9.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x75 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x32.3 %
spíše ano11x35.5 %
spíše ne8x25.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano29x90.6 %
spíše ano1x3.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano13x40.6 %
spíše ano14x43.8 %
spíše ne4x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.71

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž9x28.1 %
žena23x71.9 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.25x80.6 %
Nmgr.4x12.9 %
Ph.D.2x6.5 %
průměr 1.26
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé31x96.9 %
opakovaně1x3.1 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%25x78.1 %
75 – 50%5x15.6 %
50 – 25%2x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x12.5 %
průměrné24x75 %
podprůměrné3x9.4 %
špatné1x3.1 %
průměr 3.03
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký11x34.4 %
průměrný17x53.1 %
nízký4x12.5 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký7x21.9 %
průměrný18x56.3 %
nízký7x21.9 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět