Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360S11 Základy geoinformatiky II

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 1/1 Zk; 3 kr.
Respondentů: 23 / 30 (77 %) Učebna: Z3 Termín: Po,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá10x43.5 %
průměrná13x56.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano15x65.2 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x8.7 %
přiměrěné20x87 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.91

Vyučující

Kraus J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne14x60.9 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.64
Kraus J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Kraus J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.42
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano15x65.2 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž8x34.8 %
žena15x65.2 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%22x95.7 %
75 – 50%1x4.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné4x17.4 %
průměrné18x78.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký5x21.7 %
průměrný16x69.6 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký2x8.7 %
průměrný19x82.6 %
nízký2x8.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět