Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P14 Základy chemie atmosféry

Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 11 / 27 (41 %) Učebna: BB Termín: St,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá4x36.4 %
dobrá3x27.3 %
průměrná4x36.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne5x45.5 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x27.3 %
přiměrěné7x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.7

Vyučující

Hovorka J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.9
Hovorka J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Hovorka J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x45.5 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž1x9.1 %
žena10x90.9 %
průměr 1.91
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.10x90.9 %
Nmgr.1x9.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%9x81.8 %
75 – 50%2x18.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné3x27.3 %
průměrné6x54.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x9.1 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x36.4 %
průměrný5x45.5 %
nízký2x18.2 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký2x18.2 %
průměrný9x81.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět