Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P09 Základy biostatistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 28 / 110 (25 %) Učebna: B7 Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá6x21.4 %
dobrá12x42.9 %
průměrná10x35.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano10x35.7 %
spíše ano16x57.1 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano22x78.6 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano19x67.9 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne5x17.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.7 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké4x14.3 %
přiměrěné19x67.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x17.9 %
průměr 1.83

Vyučující

Zvára K. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x10.7 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne11x39.3 %
rozhodně ne2x7.1 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 2.44
Zvára K. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Zvára K. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano2x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x85.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano14x50 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano28x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.37

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž10x35.7 %
žena18x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.19x67.9 %
Nmgr.9x32.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.32
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé26x92.9 %
opakovaně2x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%20x71.4 %
75 – 50%7x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.6 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x3.6 %
nadprůměrné7x25 %
průměrné15x53.6 %
podprůměrné4x14.3 %
špatné1x3.6 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký8x28.6 %
průměrný15x53.6 %
nízký5x17.9 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký8x28.6 %
průměrný17x60.7 %
nízký3x10.7 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět