Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P88 Základy bioinformatiky

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Zk; 5 kr.
Respondentů: 30 / 60 (50 %) Učebna: B311 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá11x36.7 %
dobrá13x43.3 %
průměrná5x16.7 %
špatná1x3.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.87
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne5x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano15x50 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano9x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x13.3 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x33.3 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x6.7 %
přiměrěné24x80 %
nízké1x3.3 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.96

Vyučující

Novotný M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano10x33.3 %
spíše ano16x53.3 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.76
Novotný M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano26x86.7 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Novotný M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano9x30 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x60 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano9x30 %
spíše ano18x60 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano11x36.7 %
spíše ano12x40 %
spíše ne7x23.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano27x90 %
spíše ano3x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž8x26.7 %
žena22x73.3 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.29x96.7 %
Nmgr.1x3.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé28x93.3 %
opakovaně2x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%16x53.3 %
75 – 50%8x26.7 %
50 – 25%5x16.7 %
méně než 25%1x3.3 %
průměr 1.7
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné13x43.3 %
průměrné14x46.7 %
podprůměrné3x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký10x33.3 %
průměrný17x56.7 %
nízký3x10 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký10x34.5 %
průměrný16x55.2 %
nízký3x10.3 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět