Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB170P13A Zoologie obratlovců

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/0 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 37 / 135 (27 %) Učebna: B7 Termín: St,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá13x35.1 %
dobrá20x54.1 %
průměrná3x8.1 %
špatná1x2.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano15x40.5 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano21x56.8 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano12x32.4 %
spíše ano13x35.1 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit8x21.6 %
průměr 1.76
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x10.8 %
spíše ano18x48.6 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x29.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké4x10.8 %
přiměrěné29x78.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.88

Vyučující

Horáček I. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x35.1 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne8x21.6 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Starostová Z. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x10.8 %
spíše ano3x8.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x81.1 %
průměr 1.43
Zima Z. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano14x37.8 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x27 %
průměr 1.52
Horáček I. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano23x62.2 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.34
Starostová Z. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano5x13.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x86.5 %
průměr 1
Zima Z. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano22x59.5 %
spíše ano2x5.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x35.1 %
průměr 1.08
Horáček I. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x2.7 %
spíše ano2x5.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x91.9 %
průměr 1.67
Starostová Z. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x2.7 %
spíše ano1x2.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x94.6 %
průměr 1.5
Zima Z. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x5.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x94.6 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano17x45.9 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano34x91.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x8.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano12x32.4 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.77

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž10x27 %
žena27x73 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.37x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé35x94.6 %
opakovaně2x5.4 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%25x67.6 %
75 – 50%11x29.7 %
50 – 25%1x2.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x2.7 %
nadprůměrné6x16.2 %
průměrné29x78.4 %
podprůměrné1x2.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký18x48.6 %
průměrný17x45.9 %
nízký2x5.4 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký14x37.8 %
průměrný20x54.1 %
nízký3x8.1 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět