Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG421P01G Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 22 / 43 (51 %) Učebna: VG Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá13x59.1 %
dobrá7x31.8 %
průměrná2x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.26
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x9.1 %
přiměrěné17x77.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.89

Vyučující

Opluštil V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Opluštil V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Opluštil V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x54.5 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž10x45.5 %
žena12x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%20x90.9 %
75 – 50%2x9.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné4x18.2 %
průměrné16x72.7 %
podprůměrné1x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký11x50 %
průměrný11x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký7x31.8 %
průměrný15x68.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět