Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P11 Vývojová biologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 64 / 317 (20 %) Učebna: VG Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá46x71.9 %
dobrá18x28.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.28
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano32x50 %
spíše ano25x39.1 %
spíše ne7x10.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano55x85.9 %
spíše ano8x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano45x71.4 %
spíše ano15x23.8 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.28
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano24x38.1 %
spíše ano28x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x17.5 %
průměr 1.54
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké10x15.6 %
přiměrěné42x65.6 %
nízké2x3.1 %
nemohu posoudit10x15.6 %
průměr 1.85

Vyučující

Krylov V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano50x78.1 %
spíše ano12x18.8 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.22
Žárský V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano8x12.5 %
spíše ano5x7.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit51x79.7 %
průměr 1.38
Macůrková M. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x20.3 %
spíše ano28x43.8 %
spíše ne9x14.1 %
rozhodně ne3x4.7 %
nemohu posoudit11x17.2 %
průměr 2.04
Krylov V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano58x90.6 %
spíše ano3x4.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.7 %
průměr 1.05
Žárský V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano9x14.1 %
spíše ano1x1.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit54x84.4 %
průměr 1.1
Macůrková M. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano34x53.1 %
spíše ano10x15.6 %
spíše ne2x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x28.1 %
průměr 1.3
Krylov V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano23x35.9 %
spíše ano1x1.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x62.5 %
průměr 1.04
Žárský V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x6.3 %
spíše ano1x1.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit59x92.2 %
průměr 1.2
Macůrková M. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x10.9 %
spíše ano2x3.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit55x85.9 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano45x70.3 %
spíše ano18x28.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano60x93.8 %
spíše ano2x3.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.1 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano33x51.6 %
spíše ano22x34.4 %
spíše ne5x7.8 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit2x3.1 %
průměr 1.61

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž12x18.8 %
žena52x81.3 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.63x98.4 %
Nmgr.1x1.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé63x98.4 %
opakovaně1x1.6 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%35x54.7 %
75 – 50%23x35.9 %
50 – 25%5x7.8 %
méně než 25%1x1.6 %
průměr 1.56
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré4x6.3 %
nadprůměrné23x35.9 %
průměrné36x56.3 %
podprůměrné1x1.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký32x50 %
průměrný31x48.4 %
nízký1x1.6 %
průměr 1.52
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký34x53.1 %
průměrný28x43.8 %
nízký2x3.1 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět