Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A3 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 22 / 137 (16 %) Učebna: PUA Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá14x63.6 %
dobrá7x31.8 %
průměrná1x4.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x23.8 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné19x86.4 %
nízké1x4.5 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 2.05

Vyučující

Toman P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.38
Toman P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.05
Toman P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit13x59.1 %
průměr 1.78
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.9
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž2x9.1 %
žena20x90.9 %
průměr 1.91
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé20x90.9 %
opakovaně2x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%17x77.3 %
75 – 50%5x22.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné7x31.8 %
průměrné12x54.5 %
podprůměrné2x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký6x27.3 %
průměrný15x68.2 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký13x59.1 %
průměrný9x40.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.41
Vybrat jiný předmět