Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P18 Výpočetní technika (pro geologické obory)

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 11 / 24 (46 %) Učebna: PUA Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá6x54.5 %
dobrá4x36.4 %
průměrná1x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.44
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x18.2 %
přiměrěné6x54.5 %
nízké2x18.2 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2

Vyučující

Makovička J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne5x45.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Makovička J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Makovička J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž5x45.5 %
žena6x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%10x90.9 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné1x9.1 %
průměrné8x72.7 %
podprůměrné1x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký0x0 %
průměrný8x72.7 %
nízký3x27.3 %
průměr 2.27
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x27.3 %
průměrný7x63.6 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět