Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB162P01 Vodní ekosystémy

Katedra ekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 63 / 183 (34 %) Učebna: B7 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá30x47.6 %
dobrá28x44.4 %
průměrná5x7.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano26x41.3 %
spíše ano30x47.6 %
spíše ne6x9.5 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano37x58.7 %
spíše ano22x34.9 %
spíše ne3x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano23x36.5 %
spíše ano23x36.5 %
spíše ne7x11.1 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit9x14.3 %
průměr 1.74
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano21x33.3 %
spíše ano25x39.7 %
spíše ne4x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x20.6 %
průměr 1.66
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x1.6 %
přiměrěné50x79.4 %
nízké3x4.8 %
nemohu posoudit9x14.3 %
průměr 2.04

Vyučující

Černý M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano18x28.6 %
spíše ano36x57.1 %
spíše ne9x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Petrusek A. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano29x46 %
spíše ano30x47.6 %
spíše ne3x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.58
Černý M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano45x71.4 %
spíše ano15x23.8 %
spíše ne2x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.31
Petrusek A. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano44x69.8 %
spíše ano16x25.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.8 %
průměr 1.27
Černý M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano11x17.5 %
spíše ano11x17.5 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x63.5 %
průměr 1.57
Petrusek A. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano11x17.5 %
spíše ano11x17.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x65.1 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano34x54 %
spíše ano28x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano39x61.9 %
spíše ano12x19 %
spíše ne8x12.7 %
rozhodně ne2x3.2 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.56
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano34x54 %
spíše ano22x34.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x11.1 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž15x23.8 %
žena48x76.2 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.62x98.4 %
Nmgr.1x1.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé63x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%34x54 %
75 – 50%18x28.6 %
50 – 25%6x9.5 %
méně než 25%5x7.9 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x3.2 %
nadprůměrné14x22.2 %
průměrné46x73 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x1.6 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký28x44.4 %
průměrný35x55.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký17x27 %
průměrný43x68.3 %
nízký3x4.8 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět