Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P05 Terestrické ekosystémy

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 34 / 205 (17 %) Učebna: B14 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá6x17.6 %
dobrá20x58.8 %
průměrná8x23.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano10x29.4 %
spíše ano19x55.9 %
spíše ne5x14.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano25x73.5 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano19x55.9 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x20.6 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano8x23.5 %
spíše ano15x44.1 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x29.4 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x2.9 %
přiměrěné27x79.4 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit5x14.7 %
průměr 2

Vyučující

Štefánek M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x11.8 %
spíše ano11x32.4 %
spíše ne14x41.2 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 2.45
Sklenář P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano11x32.4 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne8x23.5 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Štefánek M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano12x35.3 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit8x23.5 %
průměr 1.65
Sklenář P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano27x79.4 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.18
Štefánek M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x11.8 %
spíše ano2x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit28x82.4 %
průměr 1.33
Sklenář P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x23.5 %
spíše ano2x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x70.6 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x31.3 %
spíše ano19x59.4 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.74
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano32x94.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano20x58.8 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x14.7 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž13x39.4 %
žena20x60.6 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.34x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé34x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%22x64.7 %
75 – 50%7x20.6 %
50 – 25%3x8.8 %
méně než 25%2x5.9 %
průměr 1.56
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x8.8 %
nadprůměrné9x26.5 %
průměrné22x64.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký11x32.4 %
průměrný20x58.8 %
nízký3x8.8 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x8.8 %
průměrný29x85.3 %
nízký2x5.9 %
průměr 1.97
Vybrat jiný předmět