Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P06 Světový populační vývoj

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 29 / 50 (58 %) Učebna: LR Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá9x31 %
dobrá13x44.8 %
průměrná7x24.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano24x82.8 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano4x13.8 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne13x44.8 %
rozhodně ne5x17.2 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 2.68
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne5x17.2 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit11x37.9 %
průměr 2.11
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké5x17.2 %
přiměrěné23x79.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.82

Vyučující

Kalibová K. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano7x24.1 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne10x34.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Kalibová K. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.68
Kalibová K. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x6.9 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x86.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x35.7 %
spíše ano15x53.6 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano27x96.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano18x64.3 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž9x31 %
žena20x69 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.24x82.8 %
Nmgr.5x17.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé28x96.6 %
opakovaně1x3.4 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%18x62.1 %
75 – 50%8x27.6 %
50 – 25%1x3.4 %
méně než 25%2x6.9 %
průměr 1.55
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné9x31 %
průměrné19x65.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký15x51.7 %
průměrný14x48.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký10x34.5 %
průměrný18x62.1 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět