Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P603 Subsaharská Afrika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 19 / 100 (19 %) Učebna: VG Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá4x21.1 %
dobrá14x73.7 %
průměrná1x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.84
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne7x36.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne3x15.8 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 2.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x26.3 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x5.3 %
přiměrěné14x73.7 %
nízké2x10.5 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 2.06

Vyučující

Frajer V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Frajer V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Frajer V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x73.7 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž10x52.6 %
žena9x47.4 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.14x73.7 %
Nmgr.5x26.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.26
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%5x27.8 %
75 – 50%8x44.4 %
50 – 25%5x27.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x11.1 %
nadprůměrné3x16.7 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký9x50 %
průměrný8x44.4 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký5x27.8 %
průměrný12x66.7 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět