Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P37 Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/2 Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 175 (11 %) Učebna: B3 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá14x73.7 %
dobrá5x26.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.26
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.11
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x5.3 %
přiměrěné17x89.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.94

Vyučující

Fišer R. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Fišer R. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Fišer R. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x78.9 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž5x26.3 %
žena14x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%10x52.6 %
75 – 50%6x31.6 %
50 – 25%2x10.5 %
méně než 25%1x5.3 %
průměr 1.68
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné9x47.4 %
průměrné7x36.8 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký8x42.1 %
průměrný11x57.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký11x57.9 %
průměrný8x42.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Vybrat jiný předmět