Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P05 Statistická analýza dat I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 48 / 111 (43 %) Učebna: LR Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá18x37.5 %
dobrá23x47.9 %
průměrná7x14.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.77
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano15x31.3 %
spíše ano24x50 %
spíše ne9x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano20x41.7 %
spíše ano22x45.8 %
spíše ne4x8.3 %
rozhodně ne2x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano34x70.8 %
spíše ano11x22.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit2x4.2 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano11x22.9 %
spíše ano24x50 %
spíše ne3x6.3 %
rozhodně ne2x4.2 %
nemohu posoudit8x16.7 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké17x35.4 %
přiměrěné28x58.3 %
nízké2x4.2 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.68

Vyučující

Netrdová P. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano12x25 %
spíše ano23x47.9 %
spíše ne11x22.9 %
rozhodně ne2x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Spilková J. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano14x29.2 %
spíše ano18x37.5 %
spíše ne14x29.2 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 2.04
Netrdová P. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano37x77.1 %
spíše ano10x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.21
Spilková J. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano32x66.7 %
spíše ano13x27.1 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.2 %
průměr 1.33
Netrdová P. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x12.5 %
spíše ano6x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x75 %
průměr 1.5
Spilková J. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x8.3 %
spíše ano4x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x83.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano22x45.8 %
spíše ano23x47.9 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.2 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano42x87.5 %
spíše ano2x4.2 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne2x4.2 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano34x70.8 %
spíše ano13x27.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.28

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž23x48.9 %
žena24x51.1 %
průměr 1.51
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.19x39.6 %
Nmgr.29x60.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.6
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé41x85.4 %
opakovaně7x14.6 %
průměr 1.15
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%42x87.5 %
75 – 50%6x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x4.2 %
nadprůměrné9x18.8 %
průměrné32x66.7 %
podprůměrné4x8.3 %
špatné1x2.1 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký10x20.8 %
průměrný21x43.8 %
nízký17x35.4 %
průměr 2.15
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký14x29.2 %
průměrný28x58.3 %
nízký6x12.5 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět