Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340S072 Seminář ze sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 14 / 35 (40 %) Učebna: PR Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá3x21.4 %
dobrá2x14.3 %
průměrná6x42.9 %
špatná3x21.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 2.1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x14.3 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86

Vyučující

Kučera Z. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne5x35.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.64
Stojanov R. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.21
Kučera Z. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Stojanov R. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Kučera Z. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 1
Stojanov R. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x92.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž6x42.9 %
žena8x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%13x92.9 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné10x71.4 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký2x14.3 %
průměrný9x64.3 %
nízký3x21.4 %
průměr 2.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký2x14.3 %
průměrný6x42.9 %
nízký6x42.9 %
průměr 2.29
Vybrat jiný předmět