Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P22 Seminář z geoinformatiky

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 19 / 32 (59 %) Učebna: VEZ Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá5x26.3 %
dobrá9x47.4 %
průměrná5x26.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.93
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x5.3 %
přiměrěné15x78.9 %
nízké1x5.3 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 2

Vyučující

Čábelka M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Čábelka M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Čábelka M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x68.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano14x73.7 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž13x68.4 %
žena6x31.6 %
průměr 1.32
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.16x84.2 %
Nmgr.3x15.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.16
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%15x78.9 %
75 – 50%4x21.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné14x73.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký11x57.9 %
průměrný8x42.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký6x31.6 %
průměrný12x63.2 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.74
Vybrat jiný předmět