Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180P32 Repetitorium biologie podle RVP G II

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 4/0 Z, Zk; 2 kr.
Respondentů: 8 / 24 (33 %) Učebna: B2 Termín: Po,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá1x12.5 %
dobrá5x62.5 %
průměrná0x0 %
špatná2x25 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano2x25 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x37.5 %
přiměrěné0x0 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 1

Vyučující

Kubátová A. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2.14
Lhotáková Z. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Pinc J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.43
Kubátová A. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano2x25 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.57
Lhotáková Z. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Pinc J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Kubátová A. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 1.67
Lhotáková Z. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 1.33
Pinc J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x75 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x37.5 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 3

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž1x14.3 %
žena6x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.7x87.5 %
Ph.D.1x12.5 %
průměr 2.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%4x50 %
75 – 50%4x50 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x12.5 %
nadprůměrné2x25 %
průměrné5x62.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x12.5 %
průměrný6x75 %
nízký1x12.5 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký0x0 %
průměrný7x87.5 %
nízký1x12.5 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět