Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P06Z Regionální rozvoj a regionální politika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 37 / 122 (30 %) Učebna: VG Termín: Pá,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá16x43.2 %
dobrá14x37.8 %
průměrná7x18.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano10x27 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne9x24.3 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano28x75.7 %
spíše ano9x24.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano21x56.8 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano7x18.9 %
spíše ano23x62.2 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.91
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké18x48.6 %
přiměrěné14x37.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x13.5 %
průměr 1.44

Vyučující

Blažek J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano11x29.7 %
spíše ano21x56.8 %
spíše ne5x13.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Perlín R. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x35.1 %
spíše ano17x45.9 %
spíše ne6x16.2 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Blažek J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano29x78.4 %
spíše ano8x21.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Perlín R. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano20x54.1 %
spíše ano14x37.8 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.46
Blažek J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano9x24.3 %
spíše ano4x10.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x64.9 %
průměr 1.31
Perlín R. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x21.6 %
spíše ano5x13.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x64.9 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano23x62.2 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.34
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano34x91.9 %
spíše ano3x8.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano20x54.1 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž21x56.8 %
žena16x43.2 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.35x94.6 %
Nmgr.2x5.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé32x86.5 %
opakovaně5x13.5 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%27x73 %
75 – 50%8x21.6 %
50 – 25%1x2.7 %
méně než 25%1x2.7 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x8.1 %
nadprůměrné9x24.3 %
průměrné24x64.9 %
podprůměrné1x2.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký10x27 %
průměrný19x51.4 %
nízký8x21.6 %
průměr 1.95
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký9x24.3 %
průměrný25x67.6 %
nízký3x8.1 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět