Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P09 Regionální geografie Evropy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 35 / 89 (39 %) Učebna: VG Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá1x2.9 %
dobrá15x42.9 %
průměrná18x51.4 %
špatná1x2.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.54
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano4x11.4 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne14x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 2.3
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano23x65.7 %
spíše ano11x31.4 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano2x5.7 %
spíše ano7x20 %
spíše ne15x42.9 %
rozhodně ne6x17.1 %
nemohu posoudit5x14.3 %
průměr 2.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x5.7 %
spíše ano8x22.9 %
spíše ne6x17.1 %
rozhodně ne6x17.1 %
nemohu posoudit13x37.1 %
průměr 2.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké7x20 %
přiměrěné23x65.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x14.3 %
průměr 1.77

Vyučující

Havlíček T. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano7x20 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne10x28.6 %
rozhodně ne2x5.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Vilímek V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x8.6 %
spíše ano9x25.7 %
spíše ne20x57.1 %
rozhodně ne2x5.7 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.62
X ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 1.48
Havlíček T. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano13x37.1 %
spíše ano19x54.3 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.68
Vilímek V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano9x25.7 %
spíše ano20x57.1 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.4 %
průměr 1.77
X je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x18.5 %
průměr 1.27
Havlíček T. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x11.4 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x82.9 %
průměr 1.5
Vilímek V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x8.6 %
spíše ano3x8.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x82.9 %
průměr 1.5
X je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x11.1 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x81.5 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x17.1 %
spíše ano22x62.9 %
spíše ne7x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano14x40 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.71

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž18x51.4 %
žena17x48.6 %
průměr 1.49
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.33x94.3 %
Nmgr.2x5.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé33x94.3 %
opakovaně2x5.7 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%19x54.3 %
75 – 50%12x34.3 %
50 – 25%3x8.6 %
méně než 25%1x2.9 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x2.9 %
nadprůměrné7x20 %
průměrné26x74.3 %
podprůměrné1x2.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký9x25.7 %
průměrný21x60 %
nízký5x14.3 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x8.6 %
průměrný21x60 %
nízký11x31.4 %
průměr 2.23
Vybrat jiný předmět