Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P31 Přírodní ohrožení a rizika

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 11 / 28 (39 %) Učebna: VEZ Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá7x63.6 %
průměrná4x36.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.09
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 2.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 2.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x18.2 %
přiměrěné7x63.6 %
nízké1x9.1 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.9

Vyučující

Vilímek V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne6x54.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.45
Müller M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Vilímek V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Müller M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vilímek V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 2
Müller M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano9x81.8 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x36.4 %
žena7x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.1x9.1 %
Nmgr.10x90.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.91
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé10x90.9 %
opakovaně1x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%10x90.9 %
75 – 50%1x9.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x18.2 %
nadprůměrné3x27.3 %
průměrné6x54.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.36
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x36.4 %
průměrný5x45.5 %
nízký2x18.2 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký0x0 %
průměrný8x72.7 %
nízký3x27.3 %
průměr 2.27
Vybrat jiný předmět