Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB180C36L První pomoc – simulace letní

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 13 / 19 (68 %) Učebna: Říčany Termín: Ne,čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá12x92.3 %
dobrá1x7.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x7.7 %
přiměrěné11x84.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.92

Vyučující

X ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
X je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
X je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x30.8 %
žena9x69.2 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.9x69.2 %
Nmgr.3x23.1 %
Ph.D.1x7.7 %
průměr 1.38
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%12x92.3 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré4x30.8 %
nadprůměrné5x38.5 %
průměrné4x30.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký11x84.6 %
průměrný2x15.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.15
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký8x61.5 %
průměrný5x38.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Vybrat jiný předmět