Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180C25P2 První pomoc ve škole

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/3 Z; 2 kr.
Respondentů: 16 / 32 (50 %) Učebna: B4 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá16x100 %
dobrá0x0 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.87
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.07
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné16x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Kuba R. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Říha R. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Blascheová Z. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Kuba R. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Říha R. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Blascheová Z. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Kuba R. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1.1
Říha R. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x81.3 %
průměr 1.67
Blascheová Z. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x81.3 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž2x12.5 %
žena14x87.5 %
průměr 1.88
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.14x87.5 %
Nmgr.2x12.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%16x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x31.3 %
průměrné11x68.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký15x93.8 %
průměrný1x6.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.06
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký16x100 %
průměrný0x0 %
nízký0x0 %
průměr 1
Vybrat jiný předmět