Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180C25T2 První pomoc ve škole - terenní

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/4 Z; 2 kr.
Respondentů: 18 / 18 (100 %) Učebna: Říčany Termín: Ne,čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá17x94.4 %
dobrá1x5.6 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano18x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x5.6 %
přiměrěné16x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.94

Vyučující

Pinkr T. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Ptáčková M. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Kutmonová J. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Pinkr T. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Ptáčková M. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Kutmonová J. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Pinkr T. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 1.25
Ptáčková M. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 1.18
Kutmonová J. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 1.18
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x22.2 %
žena14x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.10x55.6 %
Nmgr.7x38.9 %
Ph.D.1x5.6 %
průměr 1.5
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé17x94.4 %
opakovaně1x5.6 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%18x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné7x38.9 %
průměrné10x55.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký17x94.4 %
průměrný1x5.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.06
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký17x94.4 %
průměrný1x5.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.06
Vybrat jiný předmět