Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P02 Principy databází

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/4 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 20 / 34 (59 %) Učebna: PR Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá2x10 %
dobrá9x45 %
průměrná7x35 %
špatná2x10 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.45
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano10x50 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano8x40 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano8x40 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 2.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano5x25 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 2.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x10 %
přiměrěné14x70 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.94

Vyučující

Brůha L. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x35 %
spíše ne10x50 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.74
Kocan M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano13x65 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Brůha L. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano14x70 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Kocan M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano9x45 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Brůha L. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x70 %
průměr 1.67
Kocan M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano3x15 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x70 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano9x45 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano8x40 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano8x40 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.74

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž14x70 %
žena6x30 %
průměr 1.3
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.7x35 %
Nmgr.13x65 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.65
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé14x70 %
opakovaně6x30 %
průměr 1.3
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%15x75 %
75 – 50%4x20 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné14x70 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x20 %
průměrný14x70 %
nízký2x10 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x15 %
průměrný12x60 %
nízký5x25 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět