Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140C15 Praktikum z genetiky

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 173 / 182 (95 %) Učebna: B9 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá111x64.9 %
dobrá58x33.9 %
průměrná2x1.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano101x59.1 %
spíše ano57x33.3 %
spíše ne11x6.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.2 %
průměr 1.47
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano106x62 %
spíše ano51x29.8 %
spíše ne9x5.3 %
rozhodně ne4x2.3 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano47x28 %
spíše ano29x17.3 %
spíše ne15x8.9 %
rozhodně ne5x3 %
nemohu posoudit72x42.9 %
průměr 1.77
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano55x32.5 %
spíše ano16x9.5 %
spíše ne3x1.8 %
rozhodně ne1x0.6 %
nemohu posoudit94x55.6 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x1.8 %
přiměrěné141x82.9 %
nízké26x15.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14

Vyučující

Holá D. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano102x59 %
spíše ano62x35.8 %
spíše ne6x3.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x1.7 %
průměr 1.44
Kočová M. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano102x59 %
spíše ano57x32.9 %
spíše ne10x5.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x2.3 %
průměr 1.46
Rothová O. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano102x59 %
spíše ano59x34.1 %
spíše ne6x3.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x3.5 %
průměr 1.43
Holá D. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano162x93.6 %
spíše ano8x4.6 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.2 %
průměr 1.06
Kočová M. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano163x94.2 %
spíše ano7x4 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x1.2 %
průměr 1.05
Rothová O. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano157x90.8 %
spíše ano9x5.2 %
spíše ne2x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x2.9 %
průměr 1.08
Holá D. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano55x31.8 %
spíše ano11x6.4 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit106x61.3 %
průměr 1.19
Kočová M. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano50x28.9 %
spíše ano11x6.4 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit111x64.2 %
průměr 1.21
Rothová O. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano41x23.7 %
spíše ano11x6.4 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit120x69.4 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano116x68.2 %
spíše ano52x30.6 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano155x91.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne7x4.1 %
nemohu posoudit7x4.1 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano166x97.6 %
spíše ano4x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.02

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž43x25.1 %
žena128x74.9 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.171x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé171x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%171x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré9x5.3 %
nadprůměrné36x21.2 %
průměrné118x69.4 %
podprůměrné7x4.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký69x40.4 %
průměrný99x57.9 %
nízký3x1.8 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký102x60 %
průměrný67x39.4 %
nízký1x0.6 %
průměr 1.41
Vybrat jiný předmět