Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P05U Politická a regionální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 21 / 58 (36 %) Učebna: VG Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá5x25 %
průměrná9x45 %
špatná4x20 %
velmi špatná2x10 %
průměr 3.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano7x35 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano4x20 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit6x30 %
průměr 2.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x10 %
přiměrěné12x60 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 1.93

Vyučující

Tomeš J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne6x28.6 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.7
Tomeš J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne7x33.3 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.45
Tomeš J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x81 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano7x35 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne6x30 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.75
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano8x40 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.45

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž12x60 %
žena8x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé18x90 %
opakovaně2x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%12x60 %
75 – 50%7x35 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x10 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné12x60 %
podprůměrné2x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x20 %
průměrný12x60 %
nízký4x20 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký0x0 %
průměrný13x65 %
nízký7x35 %
průměr 2.35
Vybrat jiný předmět