Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P95 Pedologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 20 (70 %) Učebna: Z1 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá1x7.1 %
dobrá5x35.7 %
průměrná6x42.9 %
špatná1x7.1 %
velmi špatná1x7.1 %
průměr 2.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne4x28.6 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 2.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné9x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.9

Vyučující

Šefrna L. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.57
Šefrna L. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Šefrna L. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 1.86
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž10x71.4 %
žena4x28.6 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.14x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%6x42.9 %
75 – 50%5x35.7 %
50 – 25%3x21.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.79
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x35.7 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x7.1 %
průměrný7x50 %
nízký6x42.9 %
průměr 2.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký0x0 %
průměrný7x50 %
nízký7x50 %
průměr 2.5
Vybrat jiný předmět