Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P64 Paleogeografie kvartéru

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 21 (67 %) Učebna: VEZ Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá1x7.1 %
dobrá5x35.7 %
průměrná7x50 %
špatná1x7.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit6x42.9 %
průměr 2.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné10x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.91

Vyučující

Kalvoda J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Nývlt D. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Kalvoda J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Nývlt D. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.33
Kalvoda J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 1.6
Nývlt D. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.15
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž9x64.3 %
žena5x35.7 %
průměr 1.36
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.2x14.3 %
Nmgr.12x85.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.86
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%12x85.7 %
75 – 50%2x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x35.7 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x7.1 %
průměrný8x57.1 %
nízký5x35.7 %
průměr 2.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký2x14.3 %
průměrný11x78.6 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět