Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC270P76 Organická chemie pro nechemické obory

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 37 / 128 (29 %) Učebna: CH1 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá10x27 %
dobrá16x43.2 %
průměrná9x24.3 %
špatná2x5.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano12x32.4 %
spíše ano21x56.8 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano25x67.6 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano19x51.4 %
spíše ano14x37.8 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano13x35.1 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x16.2 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké5x13.5 %
přiměrěné22x59.5 %
nízké4x10.8 %
nemohu posoudit6x16.2 %
průměr 1.97

Vyučující

Míšek J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano8x21.6 %
spíše ano14x37.8 %
spíše ne12x32.4 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 2.17
Míšek J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano18x48.6 %
spíše ano13x35.1 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x13.5 %
průměr 1.47
Míšek J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x13.5 %
spíše ano1x2.7 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x73 %
průměr 1.9
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano12x32.4 %
spíše ano21x56.8 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano29x78.4 %
spíše ano5x13.5 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano24x66.7 %
spíše ano8x22.2 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne1x2.8 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž14x37.8 %
žena23x62.2 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.37x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé34x91.9 %
opakovaně3x8.1 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%24x64.9 %
75 – 50%7x18.9 %
50 – 25%4x10.8 %
méně než 25%2x5.4 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré3x8.1 %
nadprůměrné5x13.5 %
průměrné29x78.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký8x21.6 %
průměrný22x59.5 %
nízký7x18.9 %
průměr 1.97
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký8x21.6 %
průměrný25x67.6 %
nízký4x10.8 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět