Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P66B3 Organická chemie I (b)

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 78 (17 %) Učebna: CH4 Termín: Čt,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá3x23.1 %
průměrná5x38.5 %
špatná5x38.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.58
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké10x76.9 %
přiměrěné2x15.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17

Vyučující

Nosek V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne6x46.2 %
rozhodně ne3x23.1 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 3
Nosek V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2.36
Nosek V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.63
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne9x69.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.62
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x30.8 %
žena9x69.2 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%13x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné2x15.4 %
špatné1x7.7 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x7.7 %
průměrný12x92.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký2x15.4 %
průměrný9x69.2 %
nízký2x15.4 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět