Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P66B2 Organická chemie I (b)

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 78 (24 %) Učebna: CH1 Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá14x73.7 %
dobrá4x21.1 %
průměrná1x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne4x21.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.61
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké11x57.9 %
přiměrěné6x31.6 %
nízké2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Vyučující

Kočovský P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.28
Kočovský P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Kočovský P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano19x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x22.2 %
žena14x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%18x94.7 %
75 – 50%1x5.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné3x15.8 %
průměrné13x68.4 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné1x5.3 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký9x47.4 %
průměrný8x42.1 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký15x78.9 %
průměrný2x10.5 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.32
Vybrat jiný předmět