Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P66B Organická chemie I (b)

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 52 / 78 (67 %) Učebna: CH1 Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá34x65.4 %
dobrá15x28.8 %
průměrná3x5.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano30x57.7 %
spíše ano20x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano17x32.7 %
spíše ano19x36.5 %
spíše ne11x21.2 %
rozhodně ne5x9.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano24x46.2 %
spíše ano16x30.8 %
spíše ne10x19.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.8 %
průměr 1.72
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano26x50 %
spíše ano20x38.5 %
spíše ne5x9.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké27x51.9 %
přiměrěné22x42.3 %
nízké2x3.8 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.51

Vyučující

Kočovský P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano27x51.9 %
spíše ano22x42.3 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.8 %
průměr 1.48
Kočovský P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano41x78.8 %
spíše ano11x21.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Kočovský P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano31x59.6 %
spíše ano7x13.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x26.9 %
průměr 1.18
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano32x61.5 %
spíše ano19x36.5 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano49x94.2 %
spíše ano3x5.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano27x51.9 %
spíše ano25x48.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž21x40.4 %
žena31x59.6 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.52x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé52x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%46x88.5 %
75 – 50%5x9.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x1.9 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré6x11.5 %
nadprůměrné7x13.5 %
průměrné32x61.5 %
podprůměrné5x9.6 %
špatné2x3.8 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký22x42.3 %
průměrný26x50 %
nízký4x7.7 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký32x62.7 %
průměrný18x35.3 %
nízký1x2 %
průměr 1.39
Vybrat jiný předmět