Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P80 Organická chemie I (a)

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 24 / 91 (26 %) Učebna: CH1 Termín: St,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá12x50 %
dobrá10x41.7 %
průměrná2x8.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké5x20.8 %
přiměrěné18x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.78

Vyučující

Kotora M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Kotora M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Kotora M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x79.2 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž12x50 %
žena12x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%19x79.2 %
75 – 50%4x16.7 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré4x16.7 %
nadprůměrné6x25 %
průměrné14x58.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.42
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký14x58.3 %
průměrný10x41.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký9x37.5 %
průměrný13x54.2 %
nízký2x8.3 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět