Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150S10 Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobiologie

Katedra fyziologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 30 / 25 (120 %) Učebna: B2 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá9x30 %
dobrá15x50 %
průměrná6x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.9
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano9x30 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne6x20 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano23x76.7 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano3x10.7 %
spíše ano2x7.1 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit21x75 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano2x7.1 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x82.1 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x3.4 %
přiměrěné23x79.3 %
nízké2x6.9 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 2.04

Vyučující

X ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
X je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
X je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano9x45 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž7x23.3 %
žena23x76.7 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.30x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé26x86.7 %
opakovaně4x13.3 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%27x90 %
75 – 50%3x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x3.3 %
nadprůměrné7x23.3 %
průměrné22x73.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký11x36.7 %
průměrný14x46.7 %
nízký5x16.7 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký2x6.7 %
průměrný21x70 %
nízký7x23.3 %
průměr 2.17
Vybrat jiný předmět