Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P67 Oceánografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 17 / 70 (24 %) Učebna: VEZ Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá7x41.2 %
dobrá10x58.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.69
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x11.8 %
přiměrěné14x82.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.88

Vyučující

Jánský B. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Šobr M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Jánský B. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Šobr M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Jánský B. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x41.2 %
průměr 1.7
Šobr M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x47.1 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano12x70.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.88

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž11x64.7 %
žena6x35.3 %
průměr 1.35
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%8x47.1 %
75 – 50%6x35.3 %
50 – 25%3x17.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x17.6 %
průměrné13x76.5 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký9x52.9 %
průměrný8x47.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.47
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký7x41.2 %
průměrný10x58.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět