Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P573 Obnovitelné zdroje energie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 7 / 22 (32 %) Učebna: VP Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá3x42.9 %
dobrá3x42.9 %
průměrná1x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 1.8
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x14.3 %
přiměrěné6x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86

Vyučující

Sládek I. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Sládek I. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Sládek I. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x57.1 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano7x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano5x71.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž6x85.7 %
žena1x14.3 %
průměr 1.14
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.6x85.7 %
Nmgr.1x14.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé6x85.7 %
opakovaně1x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%5x71.4 %
75 – 50%1x14.3 %
50 – 25%1x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x14.3 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné6x85.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x57.1 %
průměrný3x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký4x57.1 %
průměrný3x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Vybrat jiný předmět