Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB160P57 Obecná parazitologie

Katedra parazitologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 34 / 201 (17 %) Učebna: VG Termín: Pá,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá21x63.6 %
dobrá10x30.3 %
průměrná2x6.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano15x45.5 %
spíše ano16x48.5 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano27x81.8 %
spíše ano5x15.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano14x42.4 %
spíše ano11x33.3 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x18.2 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano7x20.6 %
spíše ano16x47.1 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x26.5 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x8.8 %
přiměrěné22x64.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit9x26.5 %
průměr 1.88

Vyučující

Doležal P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano19x55.9 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.42
Horák P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano20x58.8 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.38
Volf P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano16x47.1 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.8 %
průměr 1.53
Doležal P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano28x82.4 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.13
Horák P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano28x82.4 %
spíše ano3x8.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 1.1
Volf P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano25x73.5 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x14.7 %
průměr 1.14
Doležal P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit31x91.2 %
průměr 1
Horák P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x88.2 %
průměr 1.25
Volf P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit31x91.2 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano28x84.8 %
spíše ano5x15.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano33x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano25x75.8 %
spíše ano6x18.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž9x26.5 %
žena25x73.5 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.31x91.2 %
Nmgr.2x5.9 %
Ph.D.1x2.9 %
průměr 1.12
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé34x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%22x64.7 %
75 – 50%8x23.5 %
50 – 25%3x8.8 %
méně než 25%1x2.9 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x2.9 %
nadprůměrné9x26.5 %
průměrné22x64.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné2x5.9 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký17x50 %
průměrný17x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký12x35.3 %
průměrný20x58.8 %
nízký2x5.9 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět