Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P46 Morfologie živočichů

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 85 / 308 (28 %) Učebna: VG Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá26x30.6 %
dobrá44x51.8 %
průměrná12x14.1 %
špatná3x3.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.91
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano44x51.8 %
spíše ano28x32.9 %
spíše ne12x14.1 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano61x71.8 %
spíše ano21x24.7 %
spíše ne3x3.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano22x25.9 %
spíše ano39x45.9 %
spíše ne7x8.2 %
rozhodně ne2x2.4 %
nemohu posoudit15x17.6 %
průměr 1.84
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano16x18.8 %
spíše ano34x40 %
spíše ne10x11.8 %
rozhodně ne3x3.5 %
nemohu posoudit22x25.9 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké37x43.5 %
přiměrěné35x41.2 %
nízké1x1.2 %
nemohu posoudit12x14.1 %
průměr 1.51

Vyučující

Němec P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano31x36.5 %
spíše ano32x37.6 %
spíše ne19x22.4 %
rozhodně ne2x2.4 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.9
Černý R. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano42x49.4 %
spíše ano23x27.1 %
spíše ne17x20 %
rozhodně ne2x2.4 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.75
Němec P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano61x71.8 %
spíše ano22x25.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.4 %
průměr 1.27
Černý R. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano61x71.8 %
spíše ano18x21.2 %
spíše ne3x3.5 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit2x2.4 %
průměr 1.33
Němec P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x9.4 %
spíše ano4x4.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit73x85.9 %
průměr 1.33
Černý R. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano9x10.6 %
spíše ano4x4.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit72x84.7 %
průměr 1.31
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano45x52.9 %
spíše ano34x40 %
spíše ne3x3.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.5 %
průměr 1.49
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano77x90.6 %
spíše ano4x4.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x3.5 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano43x50.6 %
spíše ano31x36.5 %
spíše ne7x8.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x4.7 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž21x24.7 %
žena64x75.3 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.85x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé85x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%60x70.6 %
75 – 50%22x25.9 %
50 – 25%3x3.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré4x4.8 %
nadprůměrné17x20.2 %
průměrné60x71.4 %
podprůměrné1x1.2 %
špatné2x2.4 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký36x42.9 %
průměrný38x45.2 %
nízký10x11.9 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký25x29.8 %
průměrný47x56 %
nízký12x14.3 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět