Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P55 Molekulární podstata buněčné dráždivosti

Katedra fyziologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 17 / 20 (85 %) Učebna: Po domluvě. Termín: Po,čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá16x94.1 %
dobrá1x5.9 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x82.4 %
nízké1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.07

Vyučující

Vyskočil F. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vlachová V. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Krůšek J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyskočil F. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vlachová V. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Krůšek J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyskočil F. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x52.9 %
průměr 1.13
Vlachová V. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 1
Krůšek J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x52.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x25 %
žena12x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.2x11.8 %
Nmgr.13x76.5 %
Ph.D.2x11.8 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé16x94.1 %
opakovaně1x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%17x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x12.5 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné11x68.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký13x76.5 %
průměrný4x23.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.24
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký14x82.4 %
průměrný3x17.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.18
Vybrat jiný předmět