Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330C01A Metody ve fyzické geografii I.A

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 35 / 66 (53 %) Učebna: VG Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá5x14.3 %
dobrá23x65.7 %
průměrná7x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano7x20 %
spíše ano22x62.9 %
spíše ne5x14.3 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano19x54.3 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne2x5.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano6x17.1 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne5x14.3 %
rozhodně ne3x8.6 %
nemohu posoudit5x14.3 %
průměr 2.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x11.4 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne7x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x25.7 %
průměr 2.12
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké15x42.9 %
přiměrěné13x37.1 %
nízké2x5.7 %
nemohu posoudit5x14.3 %
průměr 1.57

Vyučující

Šobr M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano16x45.7 %
spíše ano14x40 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.68
Matoušková M. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano5x14.3 %
spíše ano17x48.6 %
spíše ne7x20 %
rozhodně ne4x11.4 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 2.3
Piskala V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x37.1 %
spíše ano17x48.6 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.76
Šobr M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano20x57.1 %
spíše ano12x34.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.45
Matoušková M. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano15x42.9 %
spíše ano14x40 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit4x11.4 %
průměr 1.61
Piskala V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano22x62.9 %
spíše ano12x34.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.35
Šobr M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x28.6 %
spíše ano7x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x51.4 %
průměr 1.41
Matoušková M. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x11.4 %
spíše ano7x20 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x65.7 %
průměr 1.75
Piskala V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x8.6 %
spíše ano8x22.9 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit22x62.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano16x45.7 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano34x97.1 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano20x57.1 %
spíše ano11x31.4 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž21x60 %
žena14x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.35x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%32x91.4 %
75 – 50%2x5.7 %
50 – 25%1x2.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré4x11.4 %
nadprůměrné8x22.9 %
průměrné22x62.9 %
podprůměrné1x2.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký5x14.3 %
průměrný27x77.1 %
nízký3x8.6 %
průměr 1.94
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký4x11.8 %
průměrný28x82.4 %
nízký2x5.9 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět