Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P14 Matematika pro kartografy

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 13 / 23 (57 %) Učebna: G1 Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá4x30.8 %
dobrá7x53.8 %
průměrná2x15.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne6x46.2 %
rozhodně ne3x23.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.18
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké6x46.2 %
přiměrěné7x53.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54

Vyučující

Štědrý M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano10x76.9 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Štědrý M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Štědrý M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.09
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž8x61.5 %
žena5x38.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé11x84.6 %
opakovaně2x15.4 %
průměr 1.15
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%12x92.3 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x7.7 %
průměrné11x84.6 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký2x15.4 %
průměrný8x61.5 %
nízký3x23.1 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký1x7.7 %
průměrný12x92.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět