Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P56A Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 23 / 147 (16 %) Učebna: D Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá10x43.5 %
dobrá11x47.8 %
průměrná2x8.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.85
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké4x17.4 %
přiměrěné18x78.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.82

Vyučující

Kotvald V. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano14x60.9 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.09
Kotvald V. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.14
Kotvald V. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x56.5 %
průměr 1.1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano3x13 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.05

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž11x47.8 %
žena12x52.2 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé18x78.3 %
opakovaně5x21.7 %
průměr 1.22
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%17x73.9 %
75 – 50%3x13 %
50 – 25%1x4.3 %
méně než 25%2x8.7 %
průměr 1.48
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x13 %
průměrné16x69.6 %
podprůměrné3x13 %
špatné1x4.3 %
průměr 3.09
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x4.3 %
průměrný17x73.9 %
nízký5x21.7 %
průměr 2.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký10x45.5 %
průměrný8x36.4 %
nízký4x18.2 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět