Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P53 Matematika A2

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 5 / 56 (9 %) Učebna: CH1 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá4x80 %
dobrá1x20 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 1.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x20 %
přiměrěné3x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 1.75

Vyučující

Krylová N. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Krylová N. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano5x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Krylová N. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano5x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž3x60 %
žena2x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.5x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé5x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%3x60 %
75 – 50%2x40 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x20 %
nadprůměrné2x40 %
průměrné2x40 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.2
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký2x40 %
průměrný3x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký3x60 %
průměrný2x40 %
nízký0x0 %
průměr 1.4
Vybrat jiný předmět