Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C401 Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 18 / 84 (21 %) Učebna: LT Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá5x27.8 %
dobrá12x66.7 %
průměrná1x5.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.18
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x11.1 %
přiměrěné14x77.8 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.94

Vyučující

Matulková I. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne8x44.4 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.71
Matulková I. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Matulková I. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x88.2 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž5x27.8 %
žena13x72.2 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%18x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné2x11.1 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné2x11.1 %
špatné1x5.6 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x5.6 %
průměrný13x72.2 %
nízký4x22.2 %
průměr 2.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký14x77.8 %
průměrný4x22.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.22
Vybrat jiný předmět